CyberDanmark.dk - Danmark - Bystyring


Denne side har til formål at beskrive, hvordan jeg har valg at styre lydbillede i Danmark på en hensigtsmæssig måde. Alle lydfiler der ligger under katagorien /bystyring/ er lydfiler der går igen et stort antal gange på forskellige objekter i hele Danmark. Alle de forskellige typer af objekter har link i selve objektet til den af mig valgte lydeffekt.

Som et eksempel har alle glas vinduer der er mulighed for at gå ind i, en "bump noise" funktion der udløser en .wav lyd af et stort glasstykke der går itu. Hvis jeg på et tidspunkt ønsker en anden forbedret lyd, behøver jeg kun at skifte filen ud i /bystyring/ der er linket til samtlige vinduer, og skal dermed ikke rundt i hele Danmark og ændrer links i objekter, hvilket i en stor verden vil værer et overordentligt stor tidskrævende arbejde hvergang.

Tanken bag at tilfører mine objekter i Danmark denne lydmæssige funktion er, at få et aktivt lydmæssigt miljø, hvor brugeren kan værer i et interaktivt forhold til Danmark, og ikke bare bevæger sig rundt i en lyddød verden. Navnet " Active Worlds" understreger jo også, at det er online realtime interaktive virtuelle multiuserverdner på Internet vi snakker om ;-)

Links til omfattende side der omhandler anvendelsen af lydeffekter uden for funktionen /bystyring/ KLIK HER


Beskrivelse af de forskellige funktioner under /bystyring/ :

Links til hovedekatagorien /bystyring/ på CyberDanmark.dk KLIK HER. Her kan du se en samlet oversigt.

/brandhane/   Alle vejkryds har en rød brandhane med "bump noise" funktion. det er hensigten af afspille en lyd "...som om vandet fosser kraftigt ud af en åben brandhane lyd".

/bus/ Det er meningen at bygge et transportsystem i Danmark, designet som en central busstation med busruter og stoppesteder rundt i hele Danmark. Alle lydfiler der skal anvendes i den forbindelse er samlet her.

Alle de gule busstopskilte har en "bump noise" lyd af en bus der dytter. Over samtlige stoppesteder er der skjulte objekter der udløses når folk falder igennem dem. På denne måde, udløses buslydene ikke når folk køre hen af vejen, men kun når de forskellige busruter benyttes.

Alle stoppesteder har "...lyden af en busbillet der klippes" og ca. hvert 3.stoppested har en buslyd der afspilles, da man ved hurtig transport imellem stoppestederne kommer langt forud lydafspilningen, det har været et stort problem. Det har noget med at gøre med forholdet imellem hastigheden af busstopskift og længden af spilletiden af filerne , der skal værer i overensstemmelse.

/bymusik/ Dette navn dækker over musik lydfiler der afspilles tvunget når folk bevæger sig rundt i Danmark. Alle de forskellige musikfiler er placeret i kloakdækslerne i alle vejkryds med "create sound" funktion. Det vil sige, hvergang folk får objektet i sigte i Active Worlds browseren, afspilles musikfilen. Hvis der er flere musikfiler i sigte, afspilles den der er nærmest på avartaren.

Bygningen Byorkester Danmark ( teleport KLIK HER) har 49 skilte i en teleportgård til de 49 vejkryds i Danmark. Herfra er det på en hurtig og nem måde muligt at komme rundt og rette samtlige objekter(kloakdæksler) hurtigt. Byorkester Danmarks teleportgård, kan samtidig anvendes til at komme rundt til samtlige vejkryds, hvis der skal bygges, rettes eller designes en anden stil vejkryds i Danmark.

Ulempen ved at have bymusik som "create sound" er, at det kan være til stor irritation for folk der benytter det samme område altid i Danmark, eks. deres grund. Men det er tanken at blande de 49 lydfiler med jævne mellemrum, så det ikke er den samme lydfil der afspilles i det samme område altid, samt er det muligt, at danne forskellige sæt af de 49 lydfiler, så man kan skifte musikken ud i hele Danmark som at skifte en musik CD på et stereoanlæg.

Jeg mener at ulempen opvejes i forhold til at have et musikløst mlijø. På grund at den lave båndbredde vi nu har til Internet, er musikfilerne i lavkvalitets .mid musik. Men i fremtiden når folk får større båndbredde, ville det måske være muligt at afspille musik i eksempel mp3, .wav eller fuld musik CD kvalitet ?


| Butikker | Byggedele | Danmark | Forside | Indbygger | Information | Kontakt | Reklameskilte | Sponsor | Turistinformation | Udlejning |